Utbildning

FMN GÄVLE erbjuder utbildning i olika former...

 • Studiecirklar
 • Familjelivskurser
 • Rådgivarutbildningar

Studiecirklar

"om droger och dess verkan" (anordnas efter behov)
 • Hur mycket vet du om knark?
 • Vilka är de vanligaste drogerna?
 • Hur ser de ungas attityd ut till droger?
 • Hur upptäcker jag om min tonåring använder alkohol/droger?
 • Vad gör jag om mitt barn missbrukar?
”Känn rädslan men våga ändå”
 • Känner du dig ofta rädd?
 • Är dina rädslor ett hinder för dig?
 • Går det att "lära" sig att gå emot sina rädslor?
 • Vågar du gå emot dina rädslor?

Rädslor skapar hinder i vår utveckling. Att våga möta sina rädslor är första steget till ett friare liv. Nya möjligheter öppnas om vi bara är villiga att ta det första steget.

Familjelivskurser

En hörnsten i FMN:s arbete är familjelivskurser. Kursen sker i två steg. Deltagargruppen reser bort över en helg (vid två tillfällen). Kursen ger deltagarna motivation, kunskap, insikt och ett rejält lyft i självhjälpsarbetet.

Rådgivarutbildningar

I regionen bedrivs även Rådgivarutbildning för de personer som tar emot nya föräldrar/anhöriga till missbrukare.

Är du intresserad? Kontakta oss för mer information.

Telefonnummer hittar du under Kontakt.