Rådgivning

FMN GÄVLE erbjuder enskilda samtal med rådgivare som kan ge inblick i situationen, samt hjälpa till att se möjligheter att komma fram till olika alternativa lösningar på problematiken. Rådgivarna har egen erfarenhet av att vara anhörig till missbrukare, vi har också genom åren fått mycket kunskap om missbruksproblematiken.

FMN syftar främst till att ge anhöriga insikt, kunskap och styrka, vänskap och gemenskap. Genom att bli stärkt som förälder och människa och genom att få inhämta den kunskap som behövs, blir man också den viktigaste och värdefullaste resursen på vägen ut ur missbruket.

Vi är många anhöriga som blir berörda av att en i familjen missbrukar alkohol/droger, alla anhöriga är naturligtvis välkomna att höra av sig till oss.
Enskilda samtal sker efter överenskommelse. Se Kontakt.

”En missbrukare är en tragedi som är svår att förstå och svår att hantera. De som upplevt tragedin har unika kunskaper som vi bör ta till vara och använda i kampen mot narkotika”