Övrigt

Den första november varje år samlas Vi dvs FMN tillsammans med FLIK (Förening Lek Idrott Kultur) och RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) på stortorget i Gävle för att tillsammans tända ljus för de som avlidit på grund av alkohol och drogmissbruk. Vi vill också på detta sätt ge vårat stöd till de anhöriga som drabbats.

Tillsammans blir vi starka och vi får aldrig ge upp kampen mot drogerna!

Förebyggande åtgärder, med andra ord åtgärder som görs INNAN ungdomar drogdebuterar, är basen för alla andra åtgärder. Därför försöker vi också anordna ”

Motkraft

En dag varje år där vi lyfter fram missbruks-problematiken och där vi vill visa att det finns drogfria alternativ för ungdomar. Vi har med glädje fått tagit del av många begåvade ungdomar som genom sin sång, dans och musik visat att det finns både tro och hopp inför framtiden och att det går att välja bort droger.

Livet är för kort för att drogas bort!