Bakgrund

Föräldraföreningen Mot Narkotika startades 1968 som en reaktion på det ökande narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som familjer med missbruksproblem drabbas av.

Idag har FMN - rörelsen vuxit till ett nätverk av grupper över hela landet. Ett 40-tal lokalföreningar, kontaktgrupper och kontaktpersoner är anslutna till förbundet.

Basen i FMN:s arbete är länkverksamhet för familjer med missbruksproblem, förebyggande insatser och drogpolitisk opinionsbildning. FMN är naturligtvis öppet för andra intresserade som vill arbeta mot narkotika.

FMN GÄVLE startades 1983 av engagerade föräldrar. Vi har idag cirka 400 medlemmar varav ett tjugotal arbetar aktivt inom föreningen, övriga är stödmedlemmar. Numera har vi också en Kamrat Och Syskonstödgrupp (KAOS).